För mäklare och banker

För mäklare och banker

maklarskylt

Här har vi samlat information särskilt riktat till mäklare och banker. Vi hänvisar alla mäklarfrågor samt bankfrågor till vår ekonomiska förvaltare:

Bredablick Förvaltning AB
Sveavägen 151
113 46 Stockholm

010-177 59 00

Vart ska jag skicka en notering/avnotering på en pantsättning?
Skicka allt till vår ekonomiska förvaltare.

Var hittar jag senaste årsredovisningen?
Här kan du ladda ned föreningens årsredovisningar.

Vilka är föreningens stadgar?
Här kan du ladda ned föreningens stadgar.

Äger föreningen marken?
Ja, föreningen äger marken som huset står på.

Vad ingår i lägenhetsavgiften?
I avgiften inkluderas värme och VA.

När betalas lägenhetsavgiften?
Avgiften betalas månadsvis i förskott.

När byggdes fastigheten?
Fastigheten byggdes 1944.

När bildades föreningen?
Föreningen registrerades 1978.

Hur många lägenheter har fastigheten?
Fastigheten har 16 lägenheter (3:or, 75 kvm), samtliga bostadsrätter.

Debiteras en överlåtelseavgift vid försäljning?
Föreningen debiterar köparen en överlåteseavgift.

Kan en juridisk person köpa en lägenhet?
Nej. Endast fysisk person, som förvärvat en bostadsrätt, får antas till medlem.

Kan ägandeskap vara delat?
Delat ägandeskap accepteras utan särkild fördelning i ägandet.

Kan man äga flera lägenheter?
Ja, det finns inget som hindrar det så länge man bor i huset.

Får man glasa in balkongen?
Nej, det kräver stämmobeslut samt bygglov.

Får man sätta upp markiser, paraboler eller annat på fasaden?
Nej, det är inte tillåtet.

Hur söker man om medlemskap?
Alla medlemsansökningar skickas till föreningens ekonomiska förvaltare.

Hur lång tid tar det att bli medlem?
Medlemskap bevlijas genom fullmakt av föreningens ekonomiska förvaltare.

Vart skickas pantsättningshandlingar?
Alla pantsättningshandlingar skickas till föreningens ekonomiska förvaltare. 

Hur värms fastigheten?
Med fjärrvärme.

Hur är fastighetens energiåtgång?
Senaste energideklarationen utfördes 2018. Energiprestanda: 148 kWh/kvm och år, energiklass F.

Vilken typ av fönster är det i fastigheten?
Alla fönster är tvåglas av äldre typ med spanjolett.

Vilka renoveringar har gjorts under åren?
Följande renoveringar har genomförts de senaste åren:

2023/2024: Fasad- och fönsterrenovering

2023: OVK-besiktning, Radonmätning.

2017: Spoling av dagvattensystemet. OVK-besiktning.

2015: Stambyte.

2008: Renovering av samtliga balkonger inkl räcken, renovering av tvättstuga med nya maskiner samt nya elledningar.

2007: Inköp av nytt sophus, ny tvättmaskin till tvättstugan samt genomförande av energideklaration. Imkanaler till 5 st lägenheter har tätats.

2005: Renovering av entréportar samt inköp av nya utemöbler. Strömbrytare i källaren byttes samt komplettering av eluttag vid portarna.

2003: Stamspolning av kök- och badrumstammar.

2002: Nytt staket uppsatt mot Rosengatan, utbyte av värmesystem i källaren och värmeväxlare i pannrum.

Finns det en underhållsplan som följs?
Föreningen har en underhållsplan som planerat fastighetens underhåll i 30 år från och med år 2019.

Är det några planerade renoveringar på gång?
Der finns inga större renoveringar planerade.

Kommer avgiften höjas?
Historiska avgiftsförändringar framgår av tidigare årsredovisningar. Avgiften kommer att höjas med 20% den 1 januari 2024.

Vad är det för kabel-TV/bredband/telefon i fastigheten?
Bredband/TV via Comhem samt fiber via Sundbybergs Stadsnät. Medlem tecknar eget avtal.

Vilka gemensamma utrymmen finns i fastigheten?
I husets källare finns följande gemensamma utrymmen:

  • En fin tvättstuga med flera tvättmaskiner och torktumlare.
  • En lokal som kan användas av medlemmar.
  • Ett barnvagns/cykelrum.

Har föreningen några parkeringsplatser?
Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Boendeparkering beställs av Sundbybergs Stad.

Vad har föreningen för skulder?
Aktuell skuld för föreningen finns i senaste årsredovisningen.

Hur är fastigheten försäkrad?
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa. Bostadsrättstillägg ingår för alla medlemmar.

Jag har fler frågor som inte finns besvarade här. Hur får jag reda på dem?
Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare i första hand för snabbast svar.

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Gåsen nr 8 finns på Rosengatan 12 - mitt i centrala Sundbyberg. Föreningen består av 16 lägenheter. Vi bildades 1978 och har en välskött ekonomi med låg belåning.

Läs mer...

Senaste nytt

28 april 2021
08 november 2020
08 november 2020

Hitta till oss

© 2024 BRF Gåsen nr 8, Rosengatan 12, 172 70 Sundbyberg. Orgnr: 716416-5636

Sök